Klachtenbehandeling

Artikel 9: klachten

  • De klant dient onmiddellijk bij de levering van de goederen, deze te controleren en na te gaan of de geleverde goederen overeenstemmen met de bestelde goederen.
  • Bij levering worden de goederen geacht in goede staat te zijn, conform de bestelling en de specificaties van de klant en zonder beschadigingen. Klachten betreffende geleverde goederen dienen dan ook schriftelijk aan NOVOLAB NV worden overgemaakt binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de goederen.
  • Klachten aangaande verborgen gebreken dienen binnen de 5 werkdagen na de ontdekking van deze gebreken aangetekend te worden gemeld bij NOVOLAB NV.
  • In elk geval is iedere terugzending van goederen steeds aan de voorafgaande goedkeuring van NOVOLAB NV onderworpen.
  • Indien de klant vaststelt dat goederen ontbreken of een zending in zijn geheel niet werd afgeleverd, dan dient de klant NOVOLAB NV binnen een redelijke termijn schriftelijk (via e-mail) op de hoogte te stellen en tenminste na ontvangst van de factuur. Claims moeten uiterlijk 2 maanden na verzenddatum van de goederen afgehandeld zijn.  

Gelieve onderstaand formulier in te vullen om een klacht te melden:

Team Novolab is er voor jou
Team Novolab is er voor jou