Spill kits voor infectiecontrole en gevaarlijke substanties

Sinds de uitbraak van de Covid-19 pandemie is het bewustzijn rond hygiëne, desinfectie en het inperken van biologische risico’s sterk toegenomen bij grote delen van de wereldbevolking. Door het verplichte gebruik van mondmaskers en handdesinfectiemiddelen zijn we met z’n allen gaan nadenken over het gebruik van beschermingsmiddelen om een besmetting te helpen indammen. Waar dit vroeger vooral het domein leek van gezondheidsinstellingen of preventieadviseurs, is een steeds breder publiek gaan inzien dat preventieve middelen de eerste stap vormen richting risicobeheersing.  Toch zijn de gevaren niet alleen van biologische oorsprong. Evengoed komt men in contact met gevaarlijke substanties van chemische aard, en dit zowel op de werkvloer in professionele omstandigheden als bij het klussen thuis.

Om die reden is het belangrijk om steeds bewust om te gaan met biologische of chemische substanties en zich afdoende te beschermen. Het is een belangrijke preventieve stap om de kans op incidenten te vermijden. Gevaar komt immers in vele gedaantes en wat op het eerste gezicht onschuldig lijkt, kan op langere termijn zware gevolgen hebben. Een ongelukje is snel gebeurd. Naast bewust handelen en preventieve maatregelen treffen, is het daarom ook van belang om voorbereid te zijn op incidenten. Snel en adequaat ingrijpen als het toch fout gaat, kan de schade in veel gevallen beperken of helemaal voorkomen.

Dankzij een geschikte spill kit heeft u meteen alles snel bij de hand om gevaarlijke substanties onschadelijk te maken en op te ruimen. Met de spill kits van GV Health (ontwikkeld i.s.m. de Britse NHS), die in België door Novolab worden verdeeld, bieden we complete oplossingen voor infectiecontrole of het opruimen van chemische substanties op kleine schaal.

Infectiebeheersing

Professionele producten voor infectiecontrole helpen eerstelijnshulpverleners om zorgomgevingen te beschermen, responstijden voor noodsituaties te verkorten, risico's te minimaliseren en hygiëne en veiligheid te verbeteren. Potentieel gevaarlijke biologische substanties kunnen snel en adequaat onschadelijk worden gemaakt en worden opgeruimd zonder gevaar voor de personen die ermee in contact komen.

Chemische en cytotoxische reinigingskits

Chemische en cytotoxische lekkages vereisen gespecialiseerde reinigingsprocessen en het gebruik van specifieke neutralisatie- en reinigingsmiddelen om de veiligheid te garanderen voor iedereen die aan de gevaren wordt blootgesteld.

Het risico op het morsen van een breed scala aan chemicaliën voor laboratoria of medische toepassingen is aanzienlijk toegenomen. Naarmate bijvoorbeeld kankerbehandelingen meer wijdverspreid zijn geworden en de behandeling niet langer uitsluitend wordt toegediend in gespecialiseerde zorginstellingen, is er een risicotoename bij de zorgverstrekkers die moeten omgaan met cytotoxische geneesmiddelen. Bovendien is het arsenaal van chemicaliën dat wordt gebruikt in medische, tandheelkundige en veterinaire behandelingen, naast laboratorium- en andere processen zoals forensisch onderzoek, de afgelopen jaren toegenomen.

Opslag, transport en distributie zijn allemaal werkzaamheden waar lekkages kunnen voorkomen, evenals locaties, zoals klinieken, verpleeg- en verzorgingshuizen en zelfs particuliere woningen. Denk bijvoorbeeld aan eenvoudige huis-tuin-en-keukenklussen waarbij onderhoudsproducten of brandstoffen worden gebruikt.

De infectiebestrijdingskits en chemische spill kits bevatten geschikte reinigingsmiddelen, PBM, neutraliserende chemische middelen, ontsmettingsmiddelen en gemakkelijk te volgen instructies in een handige opbergkoffer, klaar voor gebruik. Ze zijn om die reden ook veilig te gebruiken door niet-gespecialiseerd personeel of eerstelijnshulpverleners.

De spill kits worden onder andere gebruikt in:

  • Ziekenhuizen en laboratoria
  • Ambulances en voertuigen voor ziekenvervoer
  • Tandarts- en dierenartspraktijken
  • Verpleeg- en verzorgingstehuizen
  • Scholen, kantoren, bedrijven
  • Transportsector: op schepen, vliegtuigen en treinen

Spill kits kunnen worden ingezet voor het neutraliseren en opruimen van volgende stoffen:

  • Lichaamsvloeistoffen (bloed, braaksel, urine, speeksel…)
  • Chemicaliën (zuren, solventen, oliën…)
  • Cytostatica

Ontdek wat de verschillende opties zijn:

Bekijk ons assortiment